MRI of Magnetic Resonance Imaging, ook wel eens NMR genoemd, wordt vaak gebruikt wanneer mensen lage rugpijn ervaren. Het wordt frequent door patiënten, maar hier en daar ook door artsen en kinesitherapeuten, gezien als de heilige graal of glazen bol waarmee je alle oorzaken van lage rugpijn kan blootleggen. Maar is dit wel zo? Laten we kijken wat de wetenschap ons kan vertellen.

              “Dan zullen we het zien sé, wat er aan de hand is.” – vele patiënten

Sinds lange tijd zijn verschillende onderzoekers geïnteresseerd in MRI-beelden van de lage rug bij personen zonder lage rugpijn. We delen enkele interessante onderzoeken met interessante bevindingen:

 1. Jensen et al,  1994. Magnetic resonance imaging of the lumbar spine in people without back pain.  New England Journal of Medicine, Jul 14;331(2):69-73.

De onderzoekers lieten twee radiologen (die niet bewust deel namen aan de studie) 98 MRI’s van personen ZONDER klachten bekijken en dit waren de bevindingen:

 • Slechts 36% van de personen had op elk niveau normale tussenwervelschijven
 • 52% had een uitstulpende tussenwervelschijf (bulging)
 • 27% had zelfs een protrusie (hierbij zijn er enkele laagjes in de tussenwervelschijf gescheurd)

Opnieuw werden een aantal radiologen het slachtoffer van onderzoekers en werden ze zonder het te weten 67 MRI’s voorgeschoteld van personen die nooit lage rugpijn hadden ervaren. Dit waren de bevindingen:

 • 33% had een “opmerkelijke” abnormaliteit
 • 20% van de personen onder de 60 jaar hadden een discushernia
 • 36% van de personen boven de 60 jaar hadden een discushernia
 • Slechts één van de personen boven de 60 jaar had geen hernia of bulging

Hetzelfde liedje: 60 personen zonder rugklachten, allen tussen 20 en 50 jaar oud, werden onder de MRI geplaatst.

 • 67% had een protrusie
 • 32% vertoonde scheurtjes in de annulus fibrosus (de buitenste laag van de tussenwervelschijf)
 • Brinjikji, W. et al., 2015. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR. American journal of neuroradiology, 36(4), 811–816.

Deze recente (uitgebreide) studie heeft een leuke tabel gepubliceerd omtrent MRI bevindingen bij klachtenvrije personen en heeft de bevindingen vervolgens gesorteerd op leeftijd.

Zoals je kan zien, zijn er een heleboel zaken die je kan voorhebben zonder hier ook klachten door te ontwikkelen.

Wat is nu je boodschap, Jasper?

Wat ik voornamelijk wil meegeven is dat niet alle MRI’s mogen geïnterpreteerd worden zonder de persoon in kwestie bij dit beeld te betrekken. Je bent veel meer dan je MRI. Medische beeldvorming is een uitzonderlijk nuttige tool, maar het moet juist gebruikt en geïnterpreteerd worden. Het kan nuttig zijn om een zware discushernia te gaan lokaliseren (ter voorbereiding van een operatie) of bijvoorbeeld een tumor vast te stellen. Echter zal uit het vraaggesprek en het onderzoek van de zorgverlener blijken of er al dan niet tekens zijn van deze hernia of tumor. Op die manier kan je op de juiste momenten overgaan tot het nemen van een MRI.

Belangrijk!

Wat ik erg belangrijk vind, is dat iedereen met rugklachten beseft dat MRI’s ook een belangrijk NOCEBO (het tegenovergestelde van placebo) effect kunnen geven: je klachten kunnen erger worden doordat je denkt dat je veel “schade” of “slijtage” hebt opgelopen aan je wervelkolom. Omwille van het feit dat er op je verslag van de radioloog “discusdegeneratie” of “facet artrose en/of degeneratie” staat, kunnen jouw klachten reeds erger worden. Door te beseffen dat deze zaken ook frequent voorkomen bij personen zonder rugklachten, kan je dit effect mogelijks teniet doen. MRI’s kunnen in dat opzicht ook effectief schade aanrichten: minder gaan bewegen omdat er op jouw MRI wat artrose te zien was, is absoluut niet aan te raden. Toch zien we zulke zaken vaak in de praktijk voorbijkomen.

Tot slot wil ik meegeven dat er natuurlijk ook onderzoek1 is dat aantoont dat deze ‘veranderingen’ die je op MRI kan zien vaker voorkomen bij personen met klachten dan bij personen zonder klachten. Ze zijn dus niet volledig betekenisloos, maar geven gewoon niet het hele plaatje.

Een MRI is enkel nuttig wanneer het de therapie mogelijks een andere wending zou kunnen geven. In de meeste gevallen echter, zal dit niet het geval zijn. Als het je behandeling niet verandert, wat heeft het dan voor zin? Het kan enkel je persoonlijke denkwijze over je eigen rug veranderen in negatieve zin. En deze denkwijze is niet gebaseerd op wat we weten uit het meest recente onderzoek, maar voornamelijk gebaseerd op angst. Angst maakt pijn erger.

Kinesitherapeutische groet,

Jasper.

1 Brinjikji W, Diehn FE, Jarvik JG, Carr CM, Kallmes DF, Murad MH, Luetmer PH. MRI Findings of Disc Degeneration are More Prevalent in Adults with Low Back Pain than in Asymptomatic Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis. AJNR Am J Neuroradiol. 2015 Dec.