We hebben het in ons vorige artikel gehad over sensitisatie en desensitisatie. Als je niet goed weet wat dit betekent of je hebt het artikel niet gelezen, raden we je aan om even een stapje terug te doen en dit nog eens te bekijken!

Wanneer je weet wat deze 2 termen betekenen, kan je hier verder lezen over welke zaken dit kunnen beïnvloeden. Elk deel zal een afzonderlijk artikel innemen, maar we geven alvast een overzicht.

  1. Slaap: een belangrijke factor. Kort door de bocht kunnen we zeggen dat slaapkwaliteit en kwantiteit pijn kunnen beïnvloeden in positieve en negatieve zin. Slecht slapen kan leiden tot meer pijn, maar meer pijn kan ook leiden tot slecht slapen. Zie jij die vicieuze cirkel al komen?
  2. Voeding. Een ‘verkeerd’ voedingspatroon kan bijdragen aan pijnsensitisatie. Langs de andere kant kan een goed voedingspatroon ook beschermend werken tegen het chronisch worden van pijn.
  3. Pijn catastrofering. Jouw gedachten over jouw pijn beïnvloeden jouw pijn. Dit kan op 2 manieren: pijndempend of pijnstimulerend. Wanneer jij bepaalde gedachten of aannames hebt over jouw pijn, kan dit de pijn enorm beïnvloeden. Het kan er mee voor zorgen dat een stom pijntje chronisch wordt.
  4. Stress. Stress is een enorm groot woord. Het kan gaan om fysieke of psychologische stress. Fysieke stress hebben we al wat besproken in de vorige 3 punten. Wanneer we hier over stress spreken, hebben we het voornamelijk over psychologische stress. Psychologische stress kan voortkomen uit verschillende bronnen, welke in het deeltje ‘stress en pijn’ afzonderlijk besproken worden. Denk aan relationele stress, stress op het werk, fincanciële stress, eenzaamheid, een minderwaardigheidsgevoel, racisme, pestgedrag enzovoort!

Elk van deze puntjes zullen uitgebreid besproken worden in volgende artikels. Misschien komen er nog puntjes bij. Onderzoek en wetenschap staat nooit stil!